Weforyou’s idégrundlag/Wonders & Wellbeing

Alle aktiviteter i Weforyou er kendetegnet ved en holistisk tilgang, hvor krop, tanke og sjæl betyder lige meget. Målet er at mennesker skal vokse, udvikle sig og have det så godt som muligt.

Weforyou arrangerer sundheds- og healingrejser til Brasilien og Slovenien og krydrer vores virksomhed med kurser som opbygger selvtillid, styrker selvværd og øger selvbevidstheden.

Da Weforyou er en svensk virksomhed, er vi medlem i Kammarkollegiets Rejsegarantifond, og også danske rejsende er dækket af denne garanti.

Weforyou er ideologisk båret virksomhed og drives uden private gevinster. Weforyou arbejder forretnings-mæssigt med virksomheden, og målet er, at overskuddet skal komme mange til gode. F.eks. ved udvikling af nye rejsemål, udgivelse af bøger etc.